Privacyverklaring

De Watersportvereniging van de Dijlestreek vzw (hierna “WVD Mechelen”, “wij”, “ons” of “onze”) is toegewijd aan het beschermen van de privacy van de bezoekers van onze website en de gebruikers van onze diensten. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen die wij verkrijgen via onze website, gevestigd op www.wvd-mechelen.be, en gerelateerde diensten.

1. Verzamelde persoonlijke gegevens

WVD Mechelen kan verschillende soorten persoonlijke gegevens verzamelen, waaronder maar niet beperkt tot: naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, geboortedatum, IP-adres, locatiegegevens, en informatie verkregen via cookies en vergelijkbare technologieën.

2. Doeleinden van gegevensverzameling

Wij verzamelen persoonlijke gegevens voor doeleinden zoals het verwerken van lidmaatschapsregistraties, het verstrekken van informatie over onze activiteiten en evenementen, het afhandelen van vragen en verzoeken van gebruikers, het verbeteren van onze diensten en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Gegevensdeling met derden

Wij delen persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of met uw uitdrukkelijke toestemming.

4. Bewaring van persoonlijke gegevens

Wij bewaren persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is.

5. Rechten van gebruikers

Gebruikers hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, te verwijderen, te beperken of over te dragen. Gebruikers kunnen ook bezwaar maken tegen het verwerken van hun persoonlijke gegevens of hun toestemming intrekken, indien van toepassing.

6. Beveiliging van persoonlijke gegevens

WVD Mechelen neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

7. Contactinformatie

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, uw persoonlijke gegevens wilt inzien, corrigeren, verwijderen of uw toestemming wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen via:

Watersportvereniging van de Dijlestreek vzw
Eglegemweg 8
2811 Hombeek (Mechelen)
E-mail: info@wvd-mechelen.be

8. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra de herziene privacyverklaring op onze website is geplaatst.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 09/11/2023.

EENS GRATIS PROEVEN VAN EEN VAN ONZE WATERSPORTEN? KOM DAN AF TIJDENS ONZE

WATERSPORTDAG

Gratis, voor iedereen van jong tot oud! Voor leden en niet-leden! Alle info vind je via de knop hieronder.